František Fara: Četnické vzpomínky
Vzpomínky Františka Fary (1910–2003), bývalého příslušníka československého četnictva, jsou vzácným svědectvím o službě v elitním bezpečnostním sboru. Krátké ucelené pasáže, připomínající fejetony, popisují nástup mladého četníka na zkoušku k pohotovostnímu oddílu v poněmčeném pohraničí v roce 1933, následnou rezortní službu s drobnými kriminálními případy vrchlabské četnické stanice i přípravu k obraně republiky v jednotce Stráže obrany státu v roce 1938. Velmi zajímavé jsou pasáže popisující roky 1939 až 1945, kdy bylo četnictvo pod německým velením součástí okupačního aparátu. Vzpomínky zachycují také účast četnictva při květnovém povstání a porevoluční chaotickou dobu, kdy byl četnický sbor přetransformován ve Sbor národní bezpečnosti; jedna z kapitol je věnována i poválečnému transferu Němců z Československa. V publikaci je reprodukováno přes 70 fotografií a dobových dokumentů.
(c) Codyprint 2017