šstržm. stát. pol. Methoděj HRUBÝ
Smrtelně zraněn 14. března 1939 při útoku maďarské armády na demarkační čáře na užhorodské střelnici, pohřben na vojenském hřbitově v Užhorodu.

Hlásím, že od 10. listopadu 1938 jsem byl zařazen u praporu StOS prapor Velký Berezný a ustanoven velitelem 1. čety StOS v prostoru Užhorod-Letiště. Dne 14. března 1939 v 18 hod. započalo maďarské dělostřelectvo ostřelovat naše postavení. Pak započal nástup maďarské pěchoty, který jsme zadrželi až do 5. hod. ranní dne 15. března. Teprve po ztrátě spojení se sousedními našimi jednotkami byl jsem nucen před přesilou ustoupiti na území Slovenska. Rozkaz od velitele roty StOS zněl ustupovat jen za boje. Během boje padl z mé čety stržm. Karel Seifert z četn. stanice Drahovo. Dne 14. března o 17. hod. obdržel jsem posilu, 1. četu od 9. roty pěšího pluku 36. Tato vojenská četa měla během boje ze 14. na 15. března 1939 tyto ztráty na mrtvých – des. Jaroslav Soukup, des. Pavel Tóth, voj. Emil Mrázek a voj. František Brhlík. Po ústupu z Karpatské Ukrajiny na území Slovenska jsem obdržel telefonický rozkaz od velitele praporu StOS Velký Berezný, abych se s mojí jednotkou StOS dostavil do Humenného na Slovensku, odkud budeme dopraveni do Prahy.

vrch. stržm. četn. František Miškařík

Výřez ze skupinového snímku družstva StOS na užhorodské střelnici z podzimu 1938; M. Hrubý je zde ještě v hodnosti strážmistra
Hrob štábního strážmistra Hrubého na vojenském hřbitově v Užhorodu; vedle něj jsou pohřbeni padlí pěšího pluku 36 – desátník Tóth a vojíni Mrázek a Brhlík.
(c) Codyprint 2011