Stráž obrany státu

dobové snímky z roku 1938

Panely vsechny_tisky.indd