Radan Lášek: Opevněná Berounka - fortifikace na Berounsku a jejich obránci 1938
V knize jsou podrobně popsány přípravy k obraně prováděné na Berounsku v letech 1936 až 1938, mobilizační obsazení vybudované pevnostní linie i následná odbojová činnost hrdinů, kteří se nehodlali smířit s německou okupací. Velký prostor je věnován detailnímu popisu událostí po přijetí podmínek mnichovského diktátu, kdy čs. generalita chtěla podpořit protikapitulačně smýšlející opoziční politiky a iniciovat státní převrat, a mobilizovaná armáda se proto nadále intenzivně připravovala na střet s nacistickým Německem. Nejvýrazněji se tyto mobilizační aktivity projevovaly právě na vnitrozemské linii zvané Pražská čára, jejíž součástí bylo i opevnění na Berounsku. Několik závěrečných kapitol je věnováno historii berounského pěšího pluku 38 a činnosti jeho důstojníků v rámci odbojové organizace Obrana národa. Publikace obsahuje téměř 300 dobových fotografií, pohlednic, leteckých snímků a technických výkresů.
Obsah publikace:

1 / Moderní fortifikace ve středních Čechách
Perimetr Berounka–Vltava z roku 1936
Vznik opevněného předmostí Prahy v roce 1937
Rozmach fortifikační výstavby v roce 1938
Zastírání pevnůstek
Překážkový systém

2 / Jednotky pro pražské předmostí
Mobilizační obsazení v roce 1938

3 / Likvidace opevnění
Dochované objekty a pevnostní muzea
Další stopy po zaniklé linii

4 / Výstavba jednotlivých úseků
Stavební úsek A-5 (Chyňava)
Zesílení úseku A-5 (úsek 112 Slaný)
Překážky v úseku A-5 (úsek 112/I)
Stavební úsek B-6 (Beroun)
Překážky v úseku B-6 (úsek 116/II)
Stavební úsek B-7 (Budňany)
Stavební úsek 116 (Řevnice)
Překážky v úsecích B-7 a 116 (úsek 116/I)

5 / Mobilizace na Pražské čáře
Aktivace ostrahových jednotek (22. září)
Vznik Velitelství okrsku Praha (23. září)
Rozkaz pro ostrahové I. a II. prapory mírových pluků (25. září)
Posílení mírových pluků III. prapory a dělostřelectvem (26. a 27. září)
Obsazení Pražské čáry mírovými pěšími pluky (28. září)
Přípravy na přesuny mobilizovaných pluků ZLO (29. září)
Nástup pluků ZLO na pozadí Mnichova (30. září)
Střídání mírových pluků v opevnění pluky ZLO (1. října)
Problémy s „berounským“ plukem 203 (2. a 3. října)
Střídání I./28 praporu I./203 praporem (4. října)
Přesuny dělostřelectva a výcvik jednotek v opevnění (5. října)
Opatření proti poklesu morálky (6. října)
Zastavení polního opevňování a likvidace pracovních jednotek (7. října)
Demobilizace na pražském předmostí (12. až 22. října)
Plk. v. v. Ludvík Rösch, velitel p. pl. 203
Mjr. Gustav Kritzner, velitel I./28 praporu

6 / Berounská posádka
Pěší pluk 38 v letech 1920–1937
Rok 1938 a přemístění pluku
Nasazení pluku za mobilizace
Rok 1939 a zánik pluku

7 / Obrana národa 1939 až 1945
Oblastní skupina ON pro střední a severozápadní Čechy gen. Kraváka
Berounská skupina ON plk. Maxy
Likvidace skupiny plk. Maxy v roce 1940
Četnictvo okresu Beroun v odboji
Plk. Josef Maxa
Pplk. Josef Baše
Pplk. Josef Skalák
Mjr. Jaroslav Kukla
Škpt. František Antropius
Škpt. Václav Macháček
Por. Josef Kholl
Další osobnosti berounské skupiny ON

8 / Parašutisté od „osmatřicátníků“
Rtm. Arnošt Mikš (ZINC, první vlna výsadků)
Rtm. Vladislav Soukup (IRIDIUM, druhá vlna výsadků)
Čet. asp. Josef Žižka (BARIUM, třetí vlna výsadků)
Rtn. Vladimír Hauptvogel (CHALK, třetí vlna výsadků)

9 / Přílohová část
I. Plukovní oslava 28. října (říjen 1937)
II. Přehled gážistů p. pl. 38 (květen 1938)
III. Z kroniky obce Nová Huť pod Nižborem (únor až říjen 1938)
IV. Ochrana objektů LO proti vysoké vodě
V. Příprava improvizovaného materiálu pro překážkový úsek 116/II (říjen 1938)
VI. Hlášení velitele okrsku Praha (září až říjen 1938)
VII. Hlášení pěšího pluku 28 (září až říjen 1938)
VIII. Hlášení Motorizované kanonové roty 56 (září až říjen 1938)
IX. Od Mnichova k Obraně národa (září 1938 až červen 1939)
X. Zpráva o odbojové činnosti ON v Berouně (1939 až 1945)
XI. Zápisy z výslechů plk. Maxy (únor až duben 1940)
XII. Vzpomínky parašutisty Josefa Cikána (1940 až 1945)
XIII. Pevnostní pásmo na leteckých snímcích
XIV. Fotodokumentace a mapy opevnění
XV. Německé špionážní mapy Pražské čáry
XVI. Celková mapa opevnění na Berounsku
XVII. Karlštejnské „déčko“ v proměnách času

(c) Codyprint 2019