Radan Lášek: Strážci Orlických hor 1938
Hlavním motivem knihy je popis formování a bojového nasazení praporu Stráže obrany státu Rychnov n. Kněž. Publikace ale současně přináší celkový obraz obranných opatření i následných dramatických událostí, které se odehrály v Orlických horách v letech 1936 až 1939. Je zde popsáno budování „zvláštních zařízení“ pro kontrolu provozu na hraničních komunikacích, výstavba lehkého a těžkého opevnění, a příprava vojenských jednotek pro obranu na hřebenech Orlických hor. Přílohová část obsahuje řadu osobních vzpomínek i služebních hlášení, podrobně přibližujících problematiku česko-německého soužití v pohraničním regionu, přepady bojůvek Henleinova sudetoněmeckého Freikorpsu i celkový průběh a vypětí účastníků mobilizace v září 1938. Text je provázen 280 dobovými fotografiemi a mapkami.
Obsah publikace:

1 / Vznik nové bezpečnostní složky – SOS
Četnictvo
Četnické pohotovostní oddíly
Finanční stráž
Hraniční orientační sloupy
Státní policie

2 / Vojenské zabezpečení Orlických hor
Mírové dislokace jednotek
Těžké opevnění
Lehké opevnění vz. 36
Lehké opevnění vz. 37

3 / Prapor SOS Rychnov v roce 1937
Formování a výcvik v roce 1937
Ženijní výcvik a zatarasování komunikací

4 / Zvláštní zařízení na komunikacích
Typy zvláštních zařízení
Zvláštní zařízení v okrese Nové Město n. Met.
Zvláštní zařízení v okrese Žamberk

5 / Prapor SOS Rychnov od ledna do srpna 1938
Kontrola mírových stanovišť pro četnictvo jako složky SOS
Uskladnění materiálu vojenských posil
První pohotovost Stráže
Obecní volby 1938
Dopravní prostředky
Problémy s výzbrojí a výstrojí
Ubytování a stravování
Muži vojenských posil
Červnový incident na Vrchmezí
Činnost ČPO Hradec Králové
Zkušenosti z první pohotovosti
Prevence proti nepokojům
Oslabení rezortního četnictva
Žádosti o materiální zabezpečení

6 / Zářijové drama
Henleinovské povstání a druhá pohotovost SOS
Bojové střety v Orlických horách
První čs. kapitulace a její odezva
Přípravy k válečnému střetu
Mnichovský diktát a druhá čs. kapitulace

7 / / Odstoupení pohraničí a demobilizace
Evakuace jednotek SOS z odstupovaného území
Na demarkační čáře
Situace po odchodu vojenských posil

8 / Na nových hranicích
Zrušení podzimní pohotovosti SOS
Spojovací síť na nové hranici
Hodnocení SOS vojenskými veliteli
Ztráty praporu SOS Rychnov

9 / Prapor SOS Rychnov v roce 1939
Reorganizace ostrahového zajištění hranic
Březen 1939 a likvidace praporu SOS Rychnov

10 / Hlášení z úseku 1. roty
Nový Hrádek / doz. Josef Ptáček
Olešnice / vrch. strážm. František Cidlina
Masarykova chata / vrch. resp. Josef Kotyška
Masarykova chata / Kronika obce Dobré

11 / Hlášení z úseku 2. roty
Friedrichswalde / resp. Bedřich Rázek
Kunštát / doz. Jaroslav Horký
Kunštát / Policejní zpráva o přepadení
Kunštát / pom. doz. František Bílek
Nová Ves / doz. Eduard Černý
Nová Ves / doz. Petr Severin
Nová Ves / doz. Jaroslav Rázek
Bartošovice / doz. František Šimeček
Bartošovice / pom. doz. František Klečka
Bartošovice / Pamětní kniha četnické stanice
Vamberk / Pamětní kniha četnické stanice

12 / Hlášení z úseku 3. roty
České Petrovice / doz. Karel Drbohlav
Mladkov / vrch. resp. František Rábek
Mladkov / doz. František Kořínek
Čermná / Uspořádání služby pro střežení demarkační čáry
Lichkov / prap. Alois Kuba
Lichkov / šstrážm. František Talácko
Lichkov / vojín Jan Koblížek
Třebovice / vrch. strážm. Josef Bůžek
Třebovice / šstrážm. Josef Brániš

13 / Hlášení z úseku samostatné čety Králíky
Dolní Lipka / vrch. resp. Jaroslav Borůvka
Králíky / insp. I. tř. Čeněk Hajzler
Králíky / vrch. resp. Josef Pospíšil
Králíky / Pamětní kniha četnické stanice
Prostřední Lipka / vrch. resp. Josef Šmaha

Přílohy
I. Polní stráž dle služebního předpisu G-XI-2
II. Organizace praporu SOS Rychnov v září 1938
III. Zvláštní rozkaz velitele pěšího pluku 30
IV. Mobilizační hlášení Strážního praporu XI
V. Mobilizační hlášení 4./XI roty
VI. Mobilizační hlášení II./4 praporu
VII. Mobilizační hlášení III./4 praporu
VIII. Mobilizační hlášení pěšího pluku 30
IX. Mobilizační hlášení hraničářského pluku 19
X. Rozkaz velitele hraničářského pluku 6
XI. Životopis plukovníka Františka Kynycha
XII. Zpráva F. Kynycha o protinacistické činnosti (1939 až 1945)
XIII. Zpráva F. Kynycha o věznění komunisty (1951 až 1952)
XIV. Osudy pomníku Josefa Navrátila
XV. Fotodokumentace obranného postavení v Orlických horách
XVI. Dochovaná zvláštní zařízení v okr. Nové Město n. Met.
XVII. Dislokační mapa četnických stanic ve východních Čechách
XVIII. Situace obsazení a střežení LO v oblasti 4. divize k 7. září 1938
XIX. Rozmístění jednotek SOS na demarkační čáře po 10. říjnu 1938
XX. Nová sestava praporu SOS Rychnov n. Kněž. z 18. ledna 1939
XXI. Překážky v linii objektů vz. 36 u Bartošovic v Orl. h.

(c) Codyprint 2021