Trojmezní bod čsl.-německo-polský se nacházel na soutoku Odry a Olše severně od Bohumína. Země Moravskoslezská měla společné hranice se zemí Českou v délce 345 km, s Německem v délce 338 km, s Polskem v délce 119 km, se zemí Slovenskou v délce 243 km a s Rakouskem v délce 199 km.
1) Hraniční bohumínský most příhradové konstrukce byl strategicky mimořádně důležitým objektem. Vjezd na něj byl proto v roce 1937 zabezpečen masivní ocelovou závorou Ippen s železobetonovými ochrannými zídkami. Na konstrukci mostu byla navíc přimontována speciální protitanková zábrana, která se dala v případě napětí spustit na mostovku. Další ocelová závora se zídkami byla umístěna v úzké ulici za mostem.
2) Prostřední snímek je z doby po odstoupení Těšínska Polsku; polští pohraničníci pózují před čsl. hraničním sloupem, přemalovaným do polských barev. Historický hraniční most byl v září 1939 při útoku Německa na Polsko odstřelen.
3) Spodní záběr je z podzimu 1939, kdy již Bohumín okupovali Němci, a zachycuje betonové výhybné zídky a stojan ocelové závory Ippen v úzké ulici vedoucí k mostu. Ve středu snímku je nájezdová rampa a v pozadí i částečně patrná dřevěná konstrukce improvizovaného přemostění, postaveného německými ženisty.

(c) Codyprint 2011