Trojmezní bod čsl.-rumunsko-maďarský se nacházel na soutoku potoka Hodoš s řekou Turem u obce Fertešalmaš. Země Podkarpatoruská měla společné hranice se Slovenskem v délce 150 km, s Polskem v délce 288 km, s Rumunskem v délce 201 km a s Maďarskem v délce 137 km.
Nahoře: Hraniční přechod Aklín–Halmeu na snímku z roku 1925. Vlevo čsl. finančníci, vpravo Rumuni.
Dole: Dva pohledy na monumetnální čsl.-rumunsko-maďarský trojstátní mezník. Nápis byl proveden i azbukou v rusínštině – „Znak trimeži Čechoslovaččiny, Rumuni i Madjarščiny“.
Vlevo: Příslušník čsl. finanční stráže s rumunským kolegou na hraničním přechodu Fertešalmaš–Halmeu, rok 1935.
Vpravo: Detailní záběr na čsl.-rumunsko-maďarský trojstátní mezník.
(c) Codyprint 2011