Počet obyvatelstva podle sčítání v roce 1930:

Země Česká: 7,109.376 (137 obyv. na 1 km²)
Země Moravskoslezská: 3,565.010 (133 obyv. na 1 km²)
Země Slovenská: 3,329.793 (68 obyv. na 1 km²)
Země Podkarpatoruská: 725.357 (57 obyv. na 1 km²)
Celkem celá ČSR: 14,729.536 (105 obyv. na 1 km²)

(Podle úředních odhadů vzrostl počet obyvatel do 1. ledna 1937 na 15,215.107)

Národnostní rozdělení ČSR:

Čechoslováků: 9,756.604, tj. 66,24 %
Němců: 3,318.445, tj. 22,53 %
Maďarů: 719.569, tj. 4,89 %
Rusínů: 568.941. tj. 3,86 %
Židů: 204.779, tj. 1,39 %
Poláků: 100.322, tj. 0,68 %
Cikánů: 32.857, tj. 0,22 %
Rumunů: 14.170, tj. 0,10 %
Jihoslovanů: 6.026, tj. 0,04 %
Jiných a neznámých: 7.823, tj. 0,05 %

(c) Codyprint 2011