Beroun – centrum
V roce 1938 mělo být stávající pevnostní postavení podél řeky Berounky zesíleno dostavbou dalších 72 bunkrů, z nichž bylo realizováno jen 64. Jako jeden z posledních vybetonovaných byl postaven řopík 116/128 typu A-120 v zesíleném provedení. Byl situován na říční navigaci v Berouně mezi silničním mostem a lávkou pro pěší; umístění v centru města ho uchránilo v roce 1939 před zničením.
V létě 2011 byly na bunkru v centru Berouna zahájeny rekonstrukční práce. Muzejníky čekalo obvyklé vyčerpávající rubání zazdívky pomocí sbíječek a vynášení kamení a betonové suti. Celková váha suti ze zazdívky je odhadována na 18 tun. Protože Odbor dopravy berounské radnice nepovolil příjezd přímo k bunkru, musely být tuny vytěženého materiálu navíc kolečkovány ke sběrnému vozidlu na opačném konci autobusového parkoviště.
Při rubání se podařilo objevit různé zajímavosti – část zazdívky tvořily betonové bloky přivezené ze sousedního zničeného bunkru, na kterých byly dochované původní maskovací barvy. Ve střílnách zůstaly při zazdění původní pevnostní uzávěry. Po kompletním vyčištění bylo konstatováno, že podlaha řopíku zůstala jen v hrubé betonáži – nebyl proveden její cementový potěr a rovněž nebyly dokončeny drážky na chlazení hlavní.
Na vnější části stavby zůstala v roce 1938 nedokončena izolace střechy; bylo provedeno jen maskování stavby stříkanou barvenou cementovou omítkou. Tenká vrstva omítky byla během desetiletí z povrchu řopíku smyta – díky zazdívce se její struktura a odstíny dochovaly alespoň ve vstupní chodbičce. Dobové fotky prozrazují, že kamuflážní skvrny byly provedeny výjimečně i na čelní stěně, která byla zesílena z obvyklých 120 cm na 140 cm z důvodu, že na říční navigaci nebylo možné realizovat kamennou rovnaninu a zemní násyp.
K slavnostnímu otevření muzejního bunkru došlo 29. září 2012 ještě před finálním dokončením rekonstrukčních prací. Protože řopík je na velmi frekventovaném a viditelném místě, zájem veřejnosti i médií (mj. zpravodajství ČT) byl u této příležitosti značný.
(c) Codyprint 2014