Doksy u Kladna
Na okraji obce Doksy u Kladna byl zrekonstruován jeden ze tří dochovaných bunkrů stavebního úseku A-4 Družec. Tento řopík A-4/17/A-180 je zajímavý svým zapuštěním do příkrého svahu nad obcí. Figura kamenné rovnaniny, která standardně chránila čelní stěnu řopíků před dělostřeleckými zásahy, zde proto byla zřejmě zeslabena na šíři 50 cm a plnila pouze funkci trativodu.
Při vyrubávání zazdívky v roce 2004 bylo k potěše amatérských muzejníků zjištěno, že před znehodnocením bunkru č. 17 nebylo vytrháno dřevěné bednění ani demontovány plechové sběrače na odtah zplodin střelby. Na pravém snímku je zachycena periskopová příruba, sběrač plynů a pravá střílna krátce po odstranění zazdívky a následným provedením ochranných nátěrů.
Srovnávací záběry zachycují spojovací chodbičku mezi oběma střeleckými místnostmi bunkru A-4/17/A-180 při částečném odstranění zazdívky a po dokončení rekonstrukčních prací a zahájení muzejního provozu v roce 2005.
Kulomet z levé střílny muzejního bunkru v Doksech z výšky kontroloval otevřený terén a komunikaci vedoucí do Družce. Interval k sousednímu řopíku č. 21 byl poměrně značný, a proto byla v září 1938 do této proluky dodatečně navržena další pevnůstka. K její výstavbě však kvůli kapitulaci a odstoupení pohraničních území již nedošlo.
(c) Codyprint 2014