Smečno
Rekonstrukce prvního z 37 neodstřelených (zabetonovaných) řopíků Pražské čáry začala v květnu 1991 ve Smečně, kde zůstal zachován bunkr A-3/41 typu B2-80 v zesíleném provedení. Od zničení ho uchránila blízkost zdi Smečenského zámku a nedaleko umístěné barokní sochy. Práce se sbíječkou ve stísněném interiéru plném zvířeného prachu z drceného betonu trvaly mnoho dní. Obtížné bylo také vynášení vyrubaného mateiálu, prorážení zalitých dlouhých prostupů pro periskopy i zalomených výdechů ventilace. Kdo si práci se sbíječkou ve stísněných a nevětraných prostorách řopíku osobně nezkusil, obtížnost rekonstrukce těžko pochopí.
Po vyrubání zazdívky a vyčištění objektu byla zhotovena replika vnitřního bednění, které chránilo osádku v případě zásahu před úlomky odletujícího betonu. Následovaly konzervační i kamuflážní nátěry. Pracné bylo následné shánění původního vnitřního vybavení (lafety, periskopy, ventilátor apod.), které se naštěstí zachovalo v některých armádních ženijních skladech. Rovněž bylo nutné sehnat znehodnocené dobové zbraně a předměty z dobové výstroje osádky objektu, což představovalo četné návštěvy na burzách a jednání se sběrateli. Výsledkem této činnosti byl historicky první muzejní řopík v naší republice, ve kterém se mohla veřejnost poprvé od událostí podzimu 1938 seznámit s dobovým vybavením a možnostmi někdejších obránců Pražské čáry.
Dochovaný muzejní bunkr A-3/41 byl součástí druhého sledu lehkého opevnění a dalekou palbou své čelní střílny měl zabraňovat pronikání nepřítele k prvosledovému řopíku A-3/35/A-180z, který je níže zachycen ve stavu po destrukci v červenci 1939. Během okupace bylo z tohoto objektu po dalších odstřelech vytěženo armování a v současnosti je stanoviště zcela zahlazeno.
Na dalším dobovém snímku z období okupace je zachycen muzejní řopík A-3/41 po zabetonování. Kamenná rovnanina před čelní zdí, kde stojí ženy s dětmi, byla rozebrána za účelem vyplnění interiéru. Na srovnávacím snímku je vidět již plně rekonstruovaný objekt po doplnění rovnaniny a zemního násypu před čelní zdí. Spolu s nedaleko zaparkovanými historickými vozidly je dnes tento bunkr součastí Vojenského skanzenu Smečno.
Průkopník amatérského fortifikačního muzejnictví Jan Krinke ukončil na konci roku 2017 po 26 letech činnost.
(c) Codyprint 2014