Generál Kravák byl popraven 24. května roku 1943 v 19 hodin a 24 minut. Dekapitovaná těla popravených čsl. vlastenců byla zpravidla předávána Anatomickému ústavu berlínské univerzity pro studijní účely německých mediků, ale tělo Františka Kraváka bylo výjimečně zpopelněno. Urna nebyla za okupace rodině vydána, a proto se vdova Olga Kraváková v roce 1947 vypravila do Německa. Ve válkou poničeném Berlíně se jí kupodivu podařilo ostatky manžela vypátrat a urnu od německých úřadů získat. Naději na důstojný pohřeb v rodné obci však zhatil komunistický puč v únoru 1948. Poslední přání popraveného odbojáře bylo splněno až po šedesátiosmi letech. Ostatky „Hanáckého generála“ Františka Kraváka byly s vojenskými poctami uloženy do rodinného hrobu v Mostkovicích 13. června 2011.

Vlevo: Faksimile autentického dopisu gen. Kraváka na rozloučenou.
Vpravo: Portrétní snímek Františka Kraváka v hodnosti plukovníka.
Poslední dopis Františka Kraváka adresovaný sourozencům:
Berlin-Plötzensee, Königsdamm 7, Haus III., den 24/5 1943

Drahý bratře Oskare a sestry Fanino a Klotko,
zasílám vám všem svůj srdečný pozdrav a vzpomínku. Dnes večer odcházím na onen svět za svými rodiči, bratrem Štěpánem a kamarády. Loučím se tímto s Vámi. Zachovejte mě bratrskou lásku. Pozdravujte ode mě všechny své děti: Vojtu, Ošíka, Štěpu, Annu a malou, Frantíka, Maňu, Lidku, Olgu, Jarku a Jiřinu, švagry, Frantu Štencla a Tvoji ženu. Pozdravuj mou rodnou ves, na kterou jsem často vzpomínal a kde jsem prožil své mládí. Pozdravujte ode mě všechny známé. Psal jsem vždy Loličce, aby vás pozdravovala. Loličce své manželce děkuji za vše, starala se o mě, seč její síly stačily. Žijte tam doma ve shodě a přátelství, nezapomeňte ve jménu mém na moji drahou, věrnou manželku Loličku. Mám za sebou 1200 dnů, rovných 39 měsíců a zde jsem čekal na svůj osud 4 měsíce a 6 dnů. Osud tak rozhodl, že mě Bůh nedopřál se s Vámi shledati na tomto světě. Já odcházím smířen se svým osudem – smrt není zlá – smrti se nebojím – jen to čekání bylo těžké. Mějte radost ze svých dětí a ať v dobrém vzpomenou svého strýčka. Rád bych, abych mohl odpočívati s mými drahými – tatínkem, maminkou a bratrem Štěpánem ve své rodné obci. Právě v tento den jsem dostal poslední pozdrav od Loličky, chleba a trochu sádla, tak se před smrtí posilňuji a vzpomínám na Vás všechny. Buďte s Bohem a tam na věčnosti na shledanou. Zdravím a líbám vás všechny,
Váš bratr Frantik

Dne 24. května 1946 sloužil v pražském chrámu sv. Víta za gen. Kraváka a jeho popravené spolupracovníky děkan olomoucké Cyrilomet. bohoslov. fakulty Dr. Cinek zádušní mši.
(c) Codyprint 2011