pom. doz. fin. stráže Josef RÖHRICH
Narozen 12. května 1912 v obci Rozhovice (okr. Chrudim), v letech 1930-1932 absolvoval prezenční službu u hudební čety pomocné roty p. pl. 46, poté zůstal v armádě jako délesloužící, v dubnu 1938 ukončil službu jako četař přestupem k fin. stráži. Zařazen na odd. fin. stráže Haselbach (Lísková), padl dne 27. září 1938 u obce Černá Řeka (průstřel krku), zpopelněn v Pardubicích.

Po provokativní řeči Hitlerově dne 12. září započali naši Němci již neskrývaný odboj. V Haselbachu bylo zastaveno auto, náležející Štoflovi z Nemanic. Z auta byla na hlídku fin. stráže zahájena palba z pistolí, kterou byl zraněn dozorce Emanuel Engel. Jednou střelou byl raněn do břicha a druhou mu byla prostřelena ruka v rameni. A pak už události braly rychlý spád. Bylo pozorováno zásobování zbraněmi, které byly v noční době přiváženy na protilehlý německý úřad.

Pomník dozorce Röhricha je situován v parčíku na hraničním přechodu Lísková poblíž místa, kde stála budova celního úřadu
Na dobovém snímku z roku 1938 je zachycena patrová budova celního úřadu Haselbach v popředí s výhybnými betonovými zídkami, které zabraňovaly případnému nájezdu pancéřových vozidel do hraniční závory Ippen v plné rychlosti. V případě politického napětí byly zídky doplňovány odolným materiálem na souvislé barikády.
Dne 27. září v poledních hodinách přešel oddíl ordnerů hranici za haselbašským mlýnem a ordneři přestřihali telefonní vedení u státní silnice. Na jeho opravu vyslalo velitelství čety SOS umístěné v Caparticích dva telegrafní zaměstnance a doz. fin. stráže Josefa Berana. Když hlídka začala vedení opravovati, byla na ni ordnery zahájena palba a dozorce Beran jen o vlásek unikl smrti. Střela proletěla mu vlasy zanechavši díru ve štítku čepice. Hlídka zachránila se plazením přes silnici do lesa. Na místo střelby vydala se hlídka SOS z Haselbachu, sestávající z dozorce Röhricha, Jalovce a dvou vojáků – Slováků. Při příchodu na místo střelby uviděli asi 15 ordnerů, kteří střežili státní silnici Haselbach-Klenčí. Hlídka vpadla povstalcům do zad a zahájila palbu. Při přestřelce, která se rozpoutala, utrpěl dozorce Josef Röhrich průstřel krku a na místě zemřel.
V noci z 2. na 3. října byly pozorovány přípravy na přepadení budovy celního úřadu. Družstvo SOS stáhlo se na okraj lesa do zákopů za Haselbachem, odkud pozorovalo útok ordnerů na uvedenou budovu. Ručními granáty Němci vytloukli dveře, vyloupili byty a stáhli se zpět za hranici.

resp. fin. stráže Jan Čejka
(In: Radan Lášek: Jednotka určení SOS 1. díl; Codyprint 2006)

(c) Codyprint 2011