pom. doz. fin. stráže Josef OCZKO
Narozen 13. července 1913 v Jablunkově (okr. Český Těšín), dne 28. září 1938 utrpěl průstřel prsou při přepadu hlídky SOS ve Švarcavě, pohřben v obci Bělá.

Družstvo SOS nacházející se v obci Švarcava čítalo celkem 11 mužů. Velitelem družstva byl od počátku insp. II. tř. fin. stráže Jiří Uldrych; koncem září 1938 převzal velení dozorce Antonín Rais. V druhé polovině září bylo družstvo několikráte napadeno členy Freikorpsu, kteří překročili státní hranice, a při přestřelkách byli resp. František Kantek a doz. František Hora raněni a doz. Josef Oczko zastřelen.
Přestože družstvo SOS bylo několikráte napadeno, setrvalo na místě až do doby, kdy byl nařízen ústup z hranice. Dne 30. září ve 24 hod. byl velitelem praporu SOS Domažlice podplukovníkem Herklocem dán rozkaz k ústupu na nově stanovenou demarkační čáru. Příslušníci SOS vzali s sebou veškerou výzbroj, výstroj a ustupovali spořádaně přes obce Rybník, Bezvěrov, Mutěnín, Poběžovice a Blížejov do Osvračína, kam dorazili 8. října. Zde, na nové demarkační čáře, bylo zřízeno nové odd. fin. stráže. Z příslušníků družstva byl doz. František Hora za okupace Němci vězněn a doz. Bohumil Hovorka padl v květnu 1945 při povstání v Praze.

Dozorce Josef Oczko na portrétním snímku z jara 1938
Pohled na celní úřad ve Švarcavě z hraničního mostu
Celkový pohled na Švarcavu z německého území; přízemní budova celnice se dvěma komíny je vidět ve středu snímku. V rámci zřizování železné opony byla obec kompletně srovnána se zemí.
Pomník Josefa Oczka je dnes ztracený v pohraničním lese; z hlediska situování pomníků padlým z roku 1938 jde o jedno z nejopuštěnějších míst. Vodítkem k jeho nalezení může být informační deska na křižovatce nad bývalou obcí.
(c) Codyprint 2011