šstržm. četn. Jaroslav LAUDA
Narozen 5. srpna 1907, příslušník četn. stanice ve Kdyni a velitel družstva SOS, smrtelně zraněn průstřelem prsou 8. října 1938 na demarkační čáře u Nové Vsi, pohřben v Klatovech.

Dne 7. října 1938 jsme dostali rozkaz k vyklizení našich stanovišť na základě mnichovské dohody o postoupení našeho území Němcům. Zaujali jsme nová stanoviště. Družstvo ze Všerub se přemístilo do Prapořiště, družstvo Maxov přešlo na Mlýneček a Štítovky, družstvo Sruby na Štefle a naše družstvo bylo přeloženo do Nové Vsi. Na tomto novém stanovišti jsme měli hlídkovat v prostoru silnice k novoveskému lesu. Německá okupační armáda měla stanoviště na Hyršově, to je v obci, která byla od nás vzdálena čtyři kilometry.
Dne 8. října ve 20 hodin nastoupila do služby hlídka ve složení štáb. strážmistr V. Slípka a desátník Vojtěch Ret. Svítil měsíc a mraky se honily po obloze. Každou chvíli se měsíc schoval a pak byla špatná viditelnost. Když se hlídka vzdálila od Nové Vsi po silnici k Hyršovu asi tak na 400—500 metrů, byla na ni ze stráně od Hyršova zahájena palba. Hlídka se dala na ústup, ale palba nepřestala. Měsíc zašel za mraky a viditelnost se značně snížila.
Když se štáb. strážmistr Slípka vrátil k Nové Vsi, zjistil, že se s ním desátník Ret nevrací. My ostatní příslušníci SOS, jakmile jsme zaslechli střelbu, tak jsme dostali rozkaz „Do zbraně!“ a vyrazili směrem k střetu. Uprostřed vsi jsme se setkali se štábním strážmistrem Slípkou, který hlásil veliteli co se stalo, a že Ret je nezvěstný.

Štábní strážmistr Jaroslav Lauda na výřezu ze skupinového snímku družstva SOS (archiv V. Pohorského)
Smuteční průvod při pohřbu šstržm. Laudy v Klatovech; v pozadí jde druhý zprava velitel praporu SOS Domažlice pplk. Jaroslav Herkloc, který byl za války odsouzen za odbojovou činnost a zahynul v německé káznici.
Velitel vydal rozkaz k vyhledání desátníka Reta. Část družstva pod vedením štáb. strážmistra Laudy postupovala po silnici směrem k lesu. Zbytek družstva zajišťoval postup svých kamarádů. Když jsme dorazili k místu, kde došlo k prostřelce, tak jsme nikde des. Reta nemohli nalézt. Byla na nás však zahájena opět palba, tentokrát z obou strání nad silnicí. Po zaujetí palebného postavení jsme též zahájili palbu. Při této přestřelce s německými vojáky byl zasažen štáb. strážmistr Lauda do pravého ramene, kulka prošla šikmo celým tělem a vyšla levým bokem. Lauda se zhroutil do příkopu. Byla mu kamarády poskytnuta okamžitá pomoc, ale marně. Poslední slova tohoto obránce naší vlasti, která zvolal, byla: „Hoši, chraňte republiku!“ Pak byl za pomoci kamarádů a novoveských občanů, kteří se též zúčastnili přestřelky, odnesen do Nové Vsi. Rychle přivolaný lékař ze Kdyně však mohl bohužel jen konstatovat smrt. Ještě dnes je stopa po smrtící kulce v dolní části sloupku zábradlí mostu po levé straně směrem k Hyršovu.

(pokračování)

Působivý pomník v podobě vysoké kamenné stély byl postaven pod Novou Vsí nedaleko mostku, u kterého byl smrtelně zraněn štábní strážmistr Lauda.
Na snímku z odhalení pomníku v roce 1945 jsou zachyceni při kladení věnců zástupci četnictva; vpravo vzdává čest svým padlým kolegům bývalý příslušník Laudova družstva SOS František Behenský.
Dolní snímek dokumentuje stav pomníku v roce 2011
(c) Codyprint 2011