desátník v zál. Vojtěch RET
Narozen 25. února 1900, zaměstnanec berního úřadu ve Kdyni, v září 1938 aktivován jako vojenská posila SOS. Dne 8. října 1938 u Nové Vsi postřelen do nohy, odvlečen za demarkační čáru a následně umučen henleinovci, pohřben ve Kdyni.

Co se stalo s des. Retem? Ten byl podle pozdějšího zjištění střelen do nohy a při ústupu dostižen německými ordnery. Pak byl odvlečen na samotu, kde se říká Na Prantě. V mapách je tato samota pojmenována Na Spáleném. Byl vyšetřován v usedlosti Jiřího Saidla. Němci ho při výslechu surově ubili k smrti. Po předání do našich rukou lékařský nález dr. Hartmana ze Kdyně zněl: střelné rána v noze, přeražená žebra, několik bodných ran po těle a proražená lebka.
Později jsme se dotazovali majitele usedlosti, jestli neví nějaké podrobnosti. Řekl nám, že u výslechu nebyl, ale že slyšel, jak týraný Ret volá: „Prosím vás, nezabíjejte mne, mám doma malé děti.“ Po umučení desátníka Reta jej Němci odtáhli na okraj lesa a přikryli chvojím.
Jaký důvod měli Němci pro své kruté jednání? Vždyť zajatec proti nim nevystřelil ani jedinou ránu z pušky nebo z pistole, jak jsme zjistili, když nám Němci vrátili jeho zbraně a náboje. Nebyl ani příslušník komunistické strany, za kterého jej měli a o nás posměšně prohlašovali, že jsme bolševické hordy. Pravý důvod k tomuto jednání byla zběsilá nenávist henleinovců ke všemu českému.

V roce 1973 byl nedaleko místa, kde bylo v říjnu 1938 nalezeno tělo umučeného desátníka Reta, vztyčen monumentální pomník. Základem pomníku se stal silniční milník, používaný k místnímu značení za rakouského mocnářství.
Vznik pomníku u příležitosti 35. výročí tragické události inicioval a stavbu za pomoci své rodiny provedl bývalý příslušník SOS František Behenský.
Kovová deska nese nápis: „Na věčnou památku příslušníka Stráže obrany státu, desátníka v záloze Vojtěcha Reta, který byl nedaleko tohoto místa umučen nacisty dne 8. října 1938.“
Desátník Vojtěch Ret jako člen družstva SOS na stanovišti polní stráže (archiv V. Pohorského)
Po noční přestřelce se naše družstvo stáhlo zpět do Nové Vsi, kam se pak dostavil velitel praporu SOS podplukovník Herkloc a byl seznámen s událostmi, které se udály. Ráno 9. října odjel pplk. Herkloc jako styčný důstojník na velitelství německé armády do Všerub k objasnění celého konfliktu. Tam mu bylo sděleno, že desátník Ret je mrtev, že je v rukou německé armády a že nám bude předán odpoledne ve 13 hodin na demarkační čáře u Nové Vsi. Ve 13 hodin se dostavili tři naši příslušníci s pohřebním vozem na demarkační čáru. Vůz, ve kterém přiváželi Němci umučeného desátníka Reta, doprovázela stráž SSmanů oblečených v černých uniformách, kteří při předávání oběti do našich rukou na rozkaz velícího důstojníka vzdali čest zbraní. Tento akt zakončil velící důstojník slovy: „Tady máte svého kamaráda a na shledanou.“ Jak to bylo pro nás strašné, když nám Němci předávali tělo kamaráda, kterého napřed umučili a pak mu vzdali čest...
Desátník Ret byl pochován ve Kdyni a štábní strážmistr Jaroslav Lauda v Klatovech. Těchto pohřbů jsme se zúčastnili jako čestná stráž a spolu s námi široká veřejnost, která svou účastí manifestovala proti činům a politice nacistického Německa.

(Vzpomínka Františka Behenského, bývalé voj. posily SOS)

Stav Retova pomníku v roce 2011 – na prvním snímku je záběr směrem k Nové Vsi, na druhém pohled přes působivý monument k bavorské hranici.
(c) Codyprint 2011