doz. fin. stráže František KOUBEK
Narozen 25. června 1908 v Týnci nad Labem (okr. Kolín), dne 26. září 1938 smrtelně zraněn před celním úřadem v Moldavě, zemřel týž den v nemocnici v Mostu.

Zaměstnanci odd. fin. stráže Moldava v Čechách byli v září 1938 jako příslušníci seskupeni v družstva a umístěni v nádražní budově a v moldavské škole. Dozorce fin. stráže František Koubek byl přidělen k družstvu u nádraží, jemuž velel praporčík četnictva Šulc. Dne 28. září v 5.40 hod. chtěl dozorce Koubek zaskočiti hlouček příslušníků Freikorpsu, kteří překročili hranice ze Saska do ČSR, a vyběhl proto z lesa, kde bylo stanoviště družstva SOS. Při přesunu byl za domem čp. 155 v obci Moldava jedním příslušníkem Freikorpsu střelen do hlavy a skonal téhož dne asi v 18 hod. v okresní nemocnici v Mostu.
Odsun příslušníků SOS z hranic směřoval z Moldavy přes Oldříš, Grünwald, Vilejšov, Dlouhou Louku, Rýzmburk a Osek u Duchcova do Bíliny, kde byli dne 9. října zajati říšskoněmeckými obrněnými jednotkami. Němečtí vojáci předjeli příslušníky SOS obrněnými vozidly a pak je vedli odzbrojené přes náměstí v Bílině. Místní německé obyvatelstvo shromážděné k uvítání okupačního vojska zajatým příslušníkům SOS spílalo a plivalo na ně. Za Bílinou byli příslušníci SOS ze zajetí propuštěni a zbraně jim opět vráceny. Ústup dále pokračoval až do Loun.

František Koubek jako délesloužící poddůstojník čsl. armády
Po válce Koubkovi kolegové uspořádali sbírku na stavbu pomníku, jehož základem se stal žulový monolit z památníku obětem 1. světové války, který stával u kostela v dolní části Moldavy. Koubkův pomník situovaný nedaleko hraničního přechodu na horní Moldavě byl odhalen v září 1947.
(c) Codyprint 2011