doz. fin. stráže Josef KLOUB
Narozen 11. července 1913 v obci Hředle (okr. Rakovník), v letech 1934-1936 absolvoval prezenční službu u p. pl. 33, padl 22. září 1938 při obraně celního úřadu ve Vejprtech.

V měsíci září 1938 byl dán rozkaz k přemístění družstva do budovy celního úřadu ve Vejprtech, kde bylo 12. září o 23. hod. družstvo v budově obklíčeno asi 350 příslušníky SdP a vyzváno k vydání všech zbraní. Ty však vydány nebyly. Bylo dosaženo telefonického spojení s četnickou stanicí ve Vejprtech a žádáno o okamžitou posilu tamních členů SOS. Příchodem posily bylo umožněno vyprostiti se z obklíčení a společně rozehnati všechny zfanatizované henleinovce. Ještě téže noci po zajištění celní budovy osvobodili příslušníci SOS zajaté české zaměstnance dráhy, pošty a ostatních úřadů, kteří byli po obsazení jejich pracovišť uvězněni Němci ve sklepích místní „Turnhalle“. Druhý den bylo ve městě vyhlášeno stanné právo a zaveden opět pořádek.

Dozorce Josef Kloub při služební pochůzce v krušnohorském terénu
Hrob doz. Klouba v rodné obci Hředle
Dne 22. září ve 12.15 hod. byl náhle přepaden asi 300 henleinovci celní úřad a tím současně stanoviště družstva SOS. Při tomto přepadu došlo k přestřelce, ve které byl zastřelen pom. doz. Josef Kloub a při výkonu služby na celništi těžce zraněn doz. Karel Kára. Zraněnému se podařilo uniknouti k poštovnímu úřadu, odkud byl po první pomoci převezen do kladenské nemocnice. Družstvo, které bylo soustředěno v zadní místnosti celní budovy, bylo nuceno pro přesilu ustupovati za neustálé střelby městem na své bojové stanoviště na okraj lesa. Na této pozici pak setrvalo až do 4. října, kdy byl nařízen ústup z hranic.

resp. fin. stráže Alois Pros
(In: Radan Lášek: Jednotka určení SOS 1. díl; Codyprint 2006)

Doz. Kloub byl zřejmě při přepadu postřelen a následně v chodbě celního úřadu ubit; tělo dozorce Klouba si jeho henleinovští vrazi vyfotografovali.
Pohled na hraniční most a závoru Ippen s ochrannými zídkami z německého území. Celnice je v pravé části snímku; jednopatrová budova byla stržena v roce 1954.
Záběr vejprtského hraničního přechodu z československé strany
(c) Codyprint 2011