vrch. stržm. četn. František NOVÁK
Narozen v r. 1898, velitel četn. stanice Silberbach (Stříbrná), zabit granátem 13. září 1938 při osvobozování obce Schwaderbach (Bublava), pohřben v Písku za účasti téměř 10 000 občanů.
stržm. četn. Josef Vojtěch BRČÁK
Narozen v r. 1911, příslušník četn. stanice Silberbach (Stříbrná), zabit granátem 13. září 1938 při osvobozování obce Schwaderbach (Bublava), pohřben v Bernarticích za účasti téměř 2500 občanů.

Obec Silberbach (Stříbrná) ležící v klínu Krušných hor čítala 4300 obyvatel německé národnosti, vesměs přívrženců SdP. Začátkem května 1938 nastoupili na oddělení fin. stráže noví zaměstnanci pro posílení zdejšího malého stavu. Byli ihned zařazováni pod vedením starších kolegů do hlídek, aby poznali těžkou službu hraniční.
Dne 21. května 1938 jsme nastoupili jako členové družstva SOS pohotovost. Plně vyzbrojeni obdrželi jsme příslušné rozkazy a odešli ku střežení důležitých objektů. V průběhu léta bylo pozorováním zjištěno, že mezi Němci nastává neklid, jednotlivci prchali přes hranice do Německa, kde později vstupovali do Freikorpsu. Klid v obci a okolí však prozatím nebyl narušen.
Vše se změnilo 13. září, kdy nastalo otevřené nepřátelství. Obyvatelstvo vyvěšovalo prapory s hákovým křížem a rovněž Němci zaměstnaní v Sasku přišli přes hranice s prapory. Zástupci ordnerů se dostavili k veliteli družstva s návrhem, aby se družstvo vzdalo a vydalo zbraně, čímž se prý předejde krveprolití. Tento návrh byl zamítnut a klid v obci byl nadále dodržován.

Celkový pohled na Schwaderbach ve 30. letech min. století – hraniční přechod je označen křížkem.
Pomník příslušníkům četnictva, padlým v září 1938, se nachází u křižovatky ve středu obce
Pohled na budovu celního úřadu a hraniční přechod ve Schwaderbachu z německého území
Mezitím již přicházely zprávy ze sousedního oddělení Schwaderbach (Bublava) o přestřelkách mezi našimi a povstalci. Nato bylo jakékoliv spojení přerušeno. Téhož dne o 20. hod. obdrželi jsme rozkaz k odchodu do Schwaderbachu osvobodit tamní družstvo, které bylo podle došlých zpráv zajato.
Později jsme se dozvěděli, že po poledni vnikli do budovy celního úřadu Schwaderbach ozbrojení ordneři a po krátkém vyjednávání tamní posádku násilím odzbrojili. Mezitím dorazil k četnické stanici autokar s posilou pohotovostního oddílu. Dozorce fin. stráže Nový požádal řidiče, aby odvezl z celního úřadu rodiny finančníků. Jakmile se autokar přiblížil k celnici, byla na něj zahájena palba, kterou byl řidič stržm. Falber usmrcen a dozorce Nový zraněn. Po delším vyjednávání se po čtvrté hodině podařilo dalším autokarem evakuovat manželky finančníků a zraněného dozorce Nového odvézt k ošetření do Kraslic. Naši se mezitím zabarikádovali na četnické stanici a teprve večer, když ordneři počali konat přípravy k zapálení budovy, se vzdali a byli odvedeni do celnice.
My jsme se zajištěným přesunem dostali až k četnické stanici, ve které měli být drženi zajatí kolegové. Stanice byla opevněna a obležena zástupy ozbrojených Němců. Nás bylo jen patnáct – deset příslušníků fin. stráže a pět příslušníků četnictva. Vrch. strážmistr Novák společně se strážmistrem Brčákem a respicientem Mouchou se vydali vyjednávat. Na výzvu, aby se povstalci vzdali, byly na parlamentáře naházeny ruční granáty. Oba četníci byli na místě mrtví a jen resp. Moucha, zraněný na hlavě, se plížil zpět. Zahájili jsme odvetnou palbu a pro velikou přesilu jsme museli ustoupiti zpět do Silberbachu, kde byl případ hlášen veliteli čety. Nato byl vydán rozkaz ministerstva vnitra zastavit postup veškerých akcí proti Schwaderbachu. Kromě resp. Mouchy byli za bojů z našeho družstva zraněni respicienti Jan Cheníček, Josef Říšský a Bohuslav Kovanda.

resp. fin. stráže Jan Cheníček
(In: Radan Lášek: Jednotka určení SOS 1. díl; Codyprint 2006)

Při pohledu na tento autentický snímek zamrazí – rozjaření henleinovci pózují u rozstříleného autokaru, který měl evakuovat rodinné příslušníky členů fin. stráže, a ve kterém byl zavražděn jeho řidič strážmistr Falber. V pozadí je vidět budova celního úřadu Schwaderbach.
Detailní záběr na desku pomníku v Bublavě s chybně vytesaným jménem stržm. Josefa Falbra
(c) Codyprint 2011