stráž. stát. pol. Josef PETRÁŠ
Narozen v r. 1910 v obci Nemecká Ľupča (okr. Lipt. Svätý Mikuláš, Slovensko), policejní posila z Podkarpatské Rusi, padl 30. září 1938 u kóty Kreuzenstein západně od Mühlbachu (Pomezí nad Ohří).

Dekretem policejního ředitelství v Užhorodu ze dne 29. srpna 1938 jsem byl určen do Stráže obrany státu. Na jeho základě byl jsem dne 14. září 1938 odvelen od policejního ředitelství v Užhorodu s četou v počtu padesáti mužů k policejnímu ředitelství v Plzni, které nás odeslalo na zesílení stavu mužstva u polic. úřadu v Chebu, případně k zesílení stanic pohraniční finanční stráže.
Po příjezdu do Chebu byl jsem ještě téhož dne vyslán ve večerních hodinách s dalšími devíti příslušníky SOS na zesílení stanice finanční stráže do Wiesu u Chebu. Po našem příjezdu na určené místo jsme zjistili, že tamní posádka v síle asi 18 mužů byla odvlečena do Německa i se všemi zbraněmi. Přes výhrůžku opětovného odzbrojení, kterou tam ordneři zanechali, obsadili jsme důležité body a drželi je až do příchodu dalších členů SOS, kteří nám byli vysláni jako posila.

Od zmíněného dne příjezdu do Chebu jsem byl střídavě vysílán na zesílení dalších postavení družstev finanční stráže (Kreuzenstein, Spittelhof, Mühlbach atd.). Dne 29. září jsem byl vyslán na zesílení družstva Kreuzenstein s dalšími čtrnácti příslušníky SOS. Jako velitel našeho družstva byl určen pom. polic. strážník od polic. řed. Užhorod Josef Petráš, slovenské národnosti. Jako další členy družstva si pamatuji Ivana Korola, rusínské národnosti, a Jana Korolyiho, maďarské národnosti, oba též od polic. řed. Užhorod. Při útoku, který byl na naše družstvo podniknut dne 30. září v časných ranních hodinách ordnery v počtu asi 200 mužů, byl náš velitel družstva Petráš zastřelen a Ivan Korol těžce zraněn. Po odražení útoku a zdolání odporu jsem byl s následkem těžkého onemocnění odvezen do vojenské nemocnice v Plzni, kde jsem byl léčen až do 26. října.

stráž. stát. pol. Oldřich Mach
(In: Radan Lášek: Jednotka určení SOS 1. díl; Codyprint 2006)

(c) Codyprint 2011