stržm. četn. Ladislav MRÁZ
Narozen 22. října 1911 v Kostelci nad Ohří (okr. Roudnice nad Labem), v letech 1932-1934 absolvoval prezenční službu u p. pl. 42, v březnu 1935 nastoupil u ZČV Praha jako četník na zkoušku. V březnu 1936 definitivně převzat a povýšen na strážmistra, zařazen na četn. stanici Svojšín, padl 26. září 1938 při rezortní službě v obci Hermannsreit (Hraničná) u Pavlova Studence.
Novodobý pomník četn. stržm. Mráze, který byl instalován v červnu 2008, se nachází v místech, kde byla před válkou umístěna hraniční závora Ippen. Objetí této překážky zamezoval betonový práh se zabetonovanými kolejnicemi, který je na místě dochován dodnes. Osada Hermannsreit byla tvořena 23 usedlostmi, které byly po roce 1951 v rámci zřizování železené opony demolovány a beze zbytku odstraněny.
(c) Codyprint 2011