svobodník v zál. Bohumil MAJER
V září 1938 aktivován jako vojenská posila SOS, zařazen do asistenční čety praporu Stříbro, dne 28. září 1938 utrpěl průstřel prsou při osvobozování obce Eisendorf (Železná), pohřben v Horažďovicích.

Družstvo SOS v Eisendorfu sestávalo z 15 mužů, z toho bylo 12 mužů příslušníky fin. stráže. Stanoviště družstva bylo na kótě 544 Steinock. Dne 24. září 1938 o 23. hod. družstvo odrazilo pokus o přepadení místní četnické stanice. Dne 25. září v 0.30 hod. byl podniknut přepad budovy oddělení fin. stráže a celního úřadu, který byl s úspěchem odražen. Jeden z útočníků byl přitom zastřelen a druhý těžce zraněn; také další přepady byly úspěšně odraženy. Dne 27. září ve večerních hodinách odráželo družstvo útok záškodníků vedený od hranic a současně čelilo přepadu záškodníků zezadu. Příslušníci SOS byli vyzváni ke vzdání se, což odmítli, a pod ochranou palby a tmavé noci ustoupili směrem k Hostouni. Dne 28. září bylo navázáno spojení s přepadovým oddílem SOS, s jehož pomocí byl 29. září Eisendorf vyčištěn od tlup záškodníků.
Následující den, po kapitulaci pražské vlády, však byl nařízen ústup na velitelství čety do Hostouně. Dne 2. října nařízen další ústup do Miřkova, kde družstvo zaujalo pozici polní stráže na stanovené demarkační čáře. Po několika dnech bylo nařízeno ustoupiti do Staňkova, kdež bylo družstvo rozpuštěno a zřízeno nové odd. fin. stráže.

Dobový snímek budovy, ve které byl umístěn celní úřad a odd. fin. stráže Eisendorf
Novodobý pomníček svobodníka Bohumila Majera v centru obce
(c) Codyprint 2011