doz. fin. stráže Jaroslav NOVÁK
Narozen 8. dubna 1910 v obci Bzí (okr. Týn nad Vltavou), dne 29. července 1938 u Cetvin zastřelen z neopatrnosti pom. doz. fin. stráže M. Salabou.

Dozorci finanční stráže Miloslav Salaba a Václav Novák byli spolu na hlídce na kraji lesa a pozorovali státní hranici. Asi 100 metrů od nich byl na hlídce ještě dozorce finanční stráže Ladislav Dušek. Krátce před 23.30 hod. 29. července uslyšeli Novák a Salaba nějaký hluk od hranic, zvuk motoru a kroky. Dozorce Novák vstal a šel pěšinou podél lesa k Cetvinám přesvědčit se, co se děje. Pomocný dozorce Salaba zůstal na místě. Po nějaké době uslyšel Salaba před sebou kroky a pak i obrys postavy, která se k němu blížila. Podle své výpovědi dvakrát zakřičel: „Halt!“, a jelikož nedostal žádnou odpověď, ihned vypálil na postavu dvě rány z pušky. Teprve potom se ozvalo: „To jsem já, Novák“. Nedaleko, pár desítek metrů od hranice, se tou dobou zdržovali rakouští a němečtí četníci. Podle jejich výpovědi ale žádné dvojité zvolání „halt“ neslyšeli.

Dozorce Novák se svojí dívkou u hraniční pancéřové závory Ippen
Civilní portrét Jaroslava Nováka
Pomníček u Cetvin věnovaný tragické události stihli Novákovi kolegové údajně instalovat již v září 1938
Vzápětí po výstřelech se Novák zapotácel a upadl. Pomocný dozorce Salaba se snažil Nováka ihned ošetřit, přivolal dozorce Duška, který zůstal s Novákem, a Salaba běžel do Cetvin věc ohlásit a přivést doktora. Dušek Nováka utěšoval, a zeptal se ho: „Kluci, co jste dělali?“ Novák mu odpověděl: „On to do mě pustil i s náustníkem (chránítkem ústí pušky). Já vím, že nebudu, pozdravuj všechny kolegy a musíte mi jít všichni na pohřeb; ty mi pak musíš zatlačit oči.“ Poslední Novákova slova byla: „Nebude Nováka, nebude, já stydnu.“ Doktor se dostavil k dozorci Novákovi ve 0.22 hod. 30. července 1938 a mohl již jen konstatovat smrt.

(Jaroslav Beneš: Stráž obrany státu 1936–1939; Fortprint 2007)

Na snímku fotografa ČPS z místa činu s tělem zastřeleného Jaroslava Nováka je vlevo vidět i betonový práh s kolejnicemi u hraničního můstku přes říčku Malši. Příslušníci Četnické pátrací stanice z Č. Budějovic provedli rovněž přesný situační náčrtek místa činu, který byl podkladovou součástí soudního řízení proti pom. doz. Miloslavu Salabovi. (archiv J. Beneše)
Pom. doz. Miloslav Salaba byl 16. srpna 1938 obviněn plzeňským vojenským prokurátorem, že „... se dopustil přečinu proti bezpečnosti života podle § 599/II v. tr. z. tím, že dne 29. července 1938 ve 23.30 hod. u obce Cetviny vystřelil z ukvapenosti a z nedostatku rozvahy na svého spolustrážného, kterého pokládal za podezřelou osobu, a zasáhl ho do pravého boku tak, že tento zemřel, tedy dopustil se jednání, o němž již podle přirozených jeho následků pro každého snadno poznatelných mohl předpokládati, že se jím může způsobiti nebo zvětšiti nebezpečenství života, zdraví nebo bezpečnosti těla lidského, čímž byla způsobena smrt člověka. Obviněný byl ponechán na svobodě.“
(c) Codyprint 2011