doz. fin. stráže František OPOČENSKÝ
Narozen 6. září 1910 v Jablonci nad Nisou, po ukončení prezenční vojenské služby byl délesloužícím poddůstojníkem u hran. prap. 1 v Děčíně, k fin. stráži nastoupil v dubnu 1938. Padl 21. září 1938 při nočním přepadu objektu lehkého opevnění vz. 36 nad železniční stanicí Petříkovice u Trutnova, pohřben v Praze.

V noci na dnešek po 24. hod. byl přepaden vojenský kryt v blízkosti obce Petříkovice. Útočníci, asi osm mužů, zahájili palbu, na kterou posádka, skládající se ze tří vojínů a tří finančníků, odpovídala palbou lehkého kulometu. Když útočníci uprchli směrem ke hranicím, byl nalezen vedle krytu finanční dozorce František Opočenský, přidělený Stráži obrany státu, zastřelený. Útočníci byli pravděpodobně bývalí členové sudetoněmecké strany, kteří utekli do Německa a pocházeli asi z Petříkovic, protože se dobře vyznali v obtížném terénu okolí.

(České slovo, 21. září 1938)

Pomník doz. Františka Opočenského v Petříkovicích u Trutnova
Členové Vojenského skanzenu Smečno při pietním aktu v Petříkovicích v září 2003
Lehká pevnůstka č. 102 nad železniční stanicí Petříkovice, při jejíž obraně doz. Opočenský padl
(c) Codyprint 2011