Je přirozené, že vybraní chlapci ze všech koutů Čech jsou velmi často povděčni zařízení dozorčího, staršího aktivního kamaráda, který v opakovacích hodinách trpělivě vykládá ty záhady šedivé teorie, které záhadami zůstaly z dopoledních přednášek pro mnohé hlavy kandidátů. Celá etapa, jeden kurs, rozdělen je do šesti tříd. V různých místech Prahy je kurs ubytován – kasernován po 80 až 100 mužích, takže bývalé originální potulky universitních profesorů za svými žáky křížem krážem Prahou byly takto znovu oživeny. Učitelé běhají za policejními kandidáty z Bráníka do Holešovic, z Holešovic do Vršovic a odtud do Krakovské nebo Dittrichovy, kde jsou ubikace jednotlivých tříd, a často ovšem i studovny.