Policejní hlídka 1930

Kandidáti dostanou ihned plat asi 800 Kč čistých, ubytováni jsou zdarma, uniformu mají také zdarma, stravu ve společné mense si platí. Je samozřejmé, že při tomto spartanském způsobu života není času na nějaké jiné zužitkování gáže. Výchovná tendence velitelství školy, aby strážci pořádku se napřed naučili základnímu pořádku, to jest vlastní finanční rovnováze, setkává se s živým a radostným ohlasem, který se jeví v nákupu šatstva a na knížkách poštovní spořitelny. Rovněž sympatickými jsou dosti četné případy, kdy z této malé gáže putují menší obnosy do českých vísek a měst k podpoře starých rodičů kandidáta nebo sourozenců na studiích. Toť se ví, že kouzlo uniformy působí i zde, a když za dva měsíce, po částečném výcviku dostanou po prvé uniformy, rozhostí se v mladých a ctižádostivých chlapcích pocit podobný tomu, který napřimuje hlavu kandidáta důstojnických epaullet, když se mu jich po tvrdé práci konečně dostane.