Přichází společná hromadná přísaha, kdy vrchní velitel sboru Dr. Tomek přijde v průvodu samého policejního presidenta a zástupce, aby jim připomněl demokratický imperativ jejich služby. Aby při veškeré spravedlnosti a přísnosti si uvědomili, že ne každý, kdo je přistižen, je snad špatný a že je vždycky lépe vyřídit i nepříjemnou věc s úsměvem!
To, co takto obstarává Praha pro Čechy, dělá Brno pro Moravu, Bratislava pro Slovensko, Užhorod pro Podkarpatskou Rus. Nynější školení v jiných městech odpadne, stejně tak z nynějších sedmi měsíců bude kurs normalisován zase na devět, jen co přestane tlačit ta akutní potřeba státní. Koncem kursu nastávají dva měsíce prakse, kdy kandidáti putují po Praze z oddělení na oddělení a všude už vykonávají službu, ovšem analogicky jako u pilotů s dvojím řízením — za přítomnosti staršího kolegy.